Belysning

För belysning som fysikalisk storhet, se illuminans. Belysning är anordningar som skapar ljus.