Internetuppkoppling

Internetuppkoppling är ett allmänt begrepp för olika accesstekniker som låter datorer, handdatorer, mobiltelefoner och liknande ansluta till Internet. Att vara uppkopplad innebär att (för tillfället eller kontinuerligt) ha tillgång till Internet.